Witaj w Cultura Universalis Games!

Zaloguj się tutaj
Witamy w interaktywnej grze Cultura Universalis!

Gra ma na celu dostarczyć zestaw aktywności, które pozwolą Ci rozwinąć kompetencje międzykulturowe i prospołeczne oraz zapoznać się z różnymi aspektami kulturowymi.

Rozpocznijmy więc razem tę ekscytującą podróż i odkryjmy świat świadomości międzykulturowej!
Gra CU ma na celu pomóc uczniom rozwinąć świadomość i kompetencje międzykulturowe.

Kompetencje międzykulturowe to zestaw zdolności, wiedzy, postaw i umiejętności, które pozwalają nam odpowiednio i skutecznie budować relacje z osobami o różnym pochodzeniu językowym i kulturowym. Osoba, która wykazuje się kompetencjami międzykulturowymi, rozumie i szanuje ludzi, którzy mają różne powiązania kulturowe i posiada odpowiednią wiedzę na temat innych kultur. Ramy Kompetencji Międzykulturowych UNESCO" i Drzewo Kompetencji Międzykulturowych" wizualizują kompetencje międzykulturowe, aby przygotować jednostki do wielu różnych sytuacji w życiu codziennym. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000219768
Funded by European Union
Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Narodowej Agencji (NA). Unia Europejska ani NA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.