Laipni lūdzam Cultura Universalis Games!

Piesakieties šeit
Laipni lūdzam Cultura Universalis interaktīvajā spēlē!

Šīs spēles mērķis ir piedāvāt aktivitāšu kopumu, lai jūs varētu attīstīt savas starpkultūru un prosociālās prasmes un iepazīt dažādus kultūras elementus.

Sāksim šo aizraujošo ceļojumu kopā un izpētīsim starpkultūru apzināšanās pasauli!
CU spēles mērķis ir palīdzēt skolēniem attīstīt starpkultūru izpratni un kompetenci.

Starpkultūru kompetence ir spēju, zināšanu, attieksmju un prasmju kopums, kas ļauj atbilstoši un efektīvi pārvaldīt attiecības ar cilvēkiem ar dažādu valodu un kultūras izcelsmi. Persona, kas demonstrē starpkultūru kompetenci, saprot un ciena cilvēkus, kuriem ir dažādas kultūras piederības, un kam ir atbilstošas ​​zināšanas par dažādām kultūrām. UNESCO starpkultūru kompetenču ietvars un starpkultūru kompetenču koks vizualizē starpkultūru kompetences, lai sagatavotu cilvēkus dažādām ikdienas dzīves situācijām. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000219768
Funded by European Union
Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.