Καλώς ήρθατε στο Cultura Universalis Games!

Συνδεθείτε εδώ
Αυτό το παιχνίδι στοχεύει να σου προσφέρει ένα σύνολο δραστηριοτήτων για να αναπτύξεις τις διαπολιτισμικές και κοινωνικές σου δεξιότητες και να εξοικειωθείς με διαφορετικά πολιτισμικά στοιχεία.

Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε μαζί αυτό το συναρπαστικό ταξίδι και ας εξερευνήσουμε τον κόσμο της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης!
Το παιχνίδι CU game στοχεύει να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν διαπολιτισμική επίγνωση και δεξιότητα. Οι διαπολιτισμικές δεξιότητες αναφέρονται σε μία ομάδα δεξιοτήτων, γνώσεων, στάσεων που μας επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε τις σχέσεις μας με άτομα από διαφορετικά γλωσσικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα αποτελεσματικά.

Το άτομο που διακρίνεται από διαπολιτισμικές δεξιότητες, κατανοεί και σέβεται τα άτομα με διαφορετικές πολιτισμικές συνήθειες και έχει επαρκείς γνώσεις σχετικά με τους διαφορετικούς πολιτισμούς. Το πλαίσιο διαπολιτισμικών δεξιοτήτων της UNESCO και το δέντρο των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων οπτικοποιούν τις διαπολιτισμικές δεξιότητες, ώστε να προετοιμάσουν τα άτομα μπροστά σε μια ευρεία ποικιλία διαφορετικών καταστάσεων στην καθημερινότητά τους. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000219768
Funded by European Union
Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.